Новини

Писмо от 06.02.2017 г. с указания относно сключването на договори с външни изпълнители и провеждането на обществени поръчки по НПЕЕМЖС
06 февруари 2017 | 15:18
Писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 26.1.2017 г. във връзка с възстановяването на подписването на договори между общините и избраните външни изпълнители, както и обявяването на нови обществени поръчки за избор на външни изпълнители по НПЕЕМЖС
26 януари 2017 | 17:46
Писмо за спазване на правилата за допустимост на извършваните дейности.
21 декември 2016 | 15:21
Писмо за временно преустановяване сключването на договори и обявяването на обществени поръчки по Националната програма за енергиина ефективност на многофамилни жилищни сгради.
21 ноември 2016 | 10:36
Публикувано е становище на Агенцията по обществени поръчки относно прилагането на чл. 100 от Закона за обществените поръчки.
03 ноември 2016 | 11:32
Публикувани са актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – в сила от 10.10.2016 г.
05 октомври 2016 | 10:03
Публикуван е фомуляр за искане на становище за прилагане на референтните стойности.
20 септември 2016 | 10:04
Писмо от министър Павлова за Референтни стойности за авторски надзор за сгради прехвърлени от проект ЕОБД към НПЕЕМЖС
23 август 2016 | 09:59
Покана за обществени консултации за Оценка на екологичните и социалните системи
16 май 2016 | 10:03
С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
09 февруари 2016 | 10:06
С ПМС № 282/19.10.2015 г. бяха приети промени в т. 4. „Изисквания към обществените поръчки“ от Методическите указания по националната програма.
26 октомври 2015 | 09:54
Уточнение във връзка с публикации в медиите относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
27 юли 2015 | 11:03

Страница 1 от 2