Министър Спас Попниколов разговаря с експерти в областта на геодезията, картографията и кадастъра

01.03.2017 г.