Начало | Контакти | English
Административно-териториално устройство
Административно - териториално устройство

  

Прикачени файлове
Свали файлаПреглед на българското законодателство, свързано с местното самоуправление и административно - териториалното устройство в периода 1879-1939 г. - Златка Русева
Свали файлаАдминистративно - териториално устройство на Република България - Савин Ковачев, 2001 г.
Свали файлаАспекти на политиката на административно - териториалното устройство и административно - териториалните промени
Свали файлаАналитичен доклад за развитие и усъвършенстване на административно - териториалното устройство на страната и правната му основа - "НЦТР" ЕАД, 2007 г.
Свали файлаТериториални и регионални реформи в страните от Централна и Източна Европа след 1990 г- - Павел Свианиевич, 2003 г.
Свали файлаИнституции и административна уредба на средновековна България
Свали файлаИнституции и административна уредба на Османската империя (ХІV - ХVІ в.) в българските земи
Свали файлаАдминистративно деление и статут на България през ХVІ - ХVІІ в.
Свали файлаИсторическо развитие на административно - териториалното устройство на Република България
Свали файлаХроника на обособяване на регионите в България
Свали файлаАнализ и оценка на ефективността и рационалността на извършваните административно-териториални промени в България (2010)
Свали файлаОкръжни и областни центрове в България 1879-2010 г.