Начало | Контакти | English
НОВИНИ
22 август 2014 | 11:23
  Екатерина Захариева: Интересът на държавата е да запази околната среда, но без да гони инвеститорите

Министерството на регионалното развитие ще сезира прокуратурата отново по случая „Корал“, за да не се допусне незаконно строителство
виж всички новини
ОБЯВИ
21 август 2014 | 10:39
Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани–Средиземно море“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004г., посл. изм. ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012 г.)
12 август 2014 | 17:39
Съобщение за провеждане на консултации относно доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004г., посл. изм. ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012 г.)
12 август 2014 | 14:44
Финални работни версии на Програмите за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; България-Македония и България-Турция 2014-2020 г.
виж всички обяви