Любен Дичев

Любен Дичев е работил в структури на държавната администрация и в частния сектор.
Има магистратура по национална и международна сигурност в Нов български университет, както и бакалавърска степен по стопанско управление в Университета за национално и световно стопанство.