Валентина Върбева

Валентина Върбева е заемала различни длъжности в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция "Пътна инфраструктура", Министерство на финансите и БДЖ. Има опит в управлението на проекти и договори за изпълнения в сферата на строителството, в организацията и управлението на процедури за възлагане на обществени поръчки, одит на системите за управление на средствата от ЕС, оценка на риска и анализ на бизнес процеси. Работила е и по редица международни проекти.
Завършва „Квантова електроника“ във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.