Указателни писма

Указателно писмо към Административна услуга 17
13 май 2016 | 12:46
Ръководството за пускане на пазара на строителни продукти
24 август 2015 | 12:41
Указания по прилагането на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането н
12 юни 2015 | 15:23
Указателно писмо изх. № 03-01-7/21.01.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството по прилагане на чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ за строителство в свлачищни райони
23 януари 2015 | 08:34
Запитване и отговор относно съставянето на енергийни пасторти на сгради
09 май 2008 | 00:00
Указания към НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
01 януари 2007 | 00:00
Указания до началника на ДНСК и областните управители във връзка със ЗУТ и Наредба № 2/2003 г.
01 януари 2007 | 00:00
Допълнителни указания до началника на ДНСК и областните управители във връзка със ЗУТ и Наредба № 2/2003 г.
01 януари 2007 | 00:00

Страница 1 от 1