Писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 26.1.2017 г. във връзка с възстановяването на подписването на договори между общините и избраните външни изпълнители, както и обявяването на нови обществени поръчки за избор на външни изпълнители по НПЕЕМЖС

26 януари 2017 | 17:46
  • Прикачени файлове (1)
    Писмо