Писмо от министър Павлова за Референтни стойности за авторски надзор за сгради прехвърлени от проект ЕОБД към НПЕЕМЖС

23 август 2016 | 09:59
  • Прикачени файлове (1)
    Референтна стойност за АН за сгради ЕОБД