Писмо за временно преустановяване сключването на договори и обявяването на обществени поръчки по Националната програма за енергиина ефективност на многофамилни жилищни сгради.

21 ноември 2016 | 10:36
  • Прикачени файлове (1)
    Писмо на МРРБ