Обяви

Отчуждителна процедура на на имоти – частна собственост в землището на с. Овчарци, община Раднево
16 юни 2017 | 17:30
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2014-2020
07 юни 2017 | 12:27
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2014-2020
07 юни 2017 | 11:04
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2014-2020
07 юни 2017 | 10:26
Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020
09 май 2017 | 16:51
Годишни доклади за наблюдение на въздействие върху околната среда на Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България управлява за програмен период 2014-2020 г.
05 май 2017 | 15:13
Започва набирането на кандидати за независими експерти за оценяване на общините, кандидатстващи за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
03 май 2017 | 12:58
Отчуждителна процедура на имоти – частна собственост в землището на с. Полски градец, община Раднево
12 април 2017 | 16:45
Срокът за участие в Четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление се удължава до 28 април 2017 г.
06 април 2017 | 14:02
Предстои стартиране на втора покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
10 март 2017 | 17:22
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 във връзка с втората покана за проектни предложения
17 февруари 2017 | 16:02
Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
30 януари 2017 | 15:53