Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

27 февруари 2017 | 13:48
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на наредба
    Мотиви към проекта