Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

12 април 2017 | 16:57
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
    Мотиви към проекта на наредбата