Проект на постановление на Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

05 юли 2017 | 16:46
  • Прикачени файлове (5)
    Проект на Постановление на Министерския съвет
    Доклад към проект на постановление на Министерския съвет
    Проект на устройствен правилник
    Становище на дирекция Модернизация на администрацията
    Частична предварителна оценка на въздействието