Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.)

16 януари 2017 | 17:30
  • Прикачени файлове (4)
    Проект
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействие
    Становище по чл. 30б, ал. 3 от УПМСНА