Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 12 декември 2016 г. в гр. Видин

09 февруари 2017 | 16:54
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол