Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр.Банско

04 януари 2017 | 12:11
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол