Публикуван е фомуляр за искане на становище за прилагане на референтните стойности.

20 септември 2016 | 10:04

Формулярът се попълва само при необходимост от уточняване на прилагането на референтните стойности.

Формуляр искане за становище от МРРБ - РС