Публикувано е становище на Агенцията по обществени поръчки относно прилагането на чл. 100 от Закона за обществените поръчки.

03 ноември 2016 | 11:32
  • Прикачени файлове (1)
    Писмо на АОП