Обхват, съвети за развитие, проучвания

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено на 30.06.2017 г. в гр. Сливен
20 юли 2017 | 16:56
Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2017 г. в гр. Правец
29 юни 2017 | 17:03
Презентации от заседанието на РСР на Югозападен район, проведено на 01-02.06.2017 г. в гр. Копривщица
05 юни 2017 | 15:39
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 16.03.2017 г. в гр. Сливен
29 май 2017 | 10:09
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Севезападен район, проведено на 10.03.2017 г. в гр. Ловеч
29 май 2017 | 10:06
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 30.03.2017 г. в Смолян
29 май 2017 | 10:05
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 11.04.2017 г. в гр. Разград
29 май 2017 | 10:01
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, проведено на 06.04.2017 г. в гр. Варна
29 май 2017 | 09:59
Доклад за първоначална оценка на състоянието на морските сектори в България предвид транспонирането на директива за установяване на рамка за морско пространствено планиране и изпълнението на проект MARSPLAN-BS
24 март 2017 | 16:52
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 26-27.01.2017 г. в Боровец
13 февруари 2017 | 14:45
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 12 декември 2016 г. в гр. Видин
09 февруари 2017 | 16:54
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в периода 01-02 декември 2016 г., област Пловдив
09 февруари 2017 | 16:49