Регионални съвети за развитие

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 24.11.2015 г., гр. Враца
09 февруари 2016 | 12:05
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено на 17.11.2015 г., гр. Бургас
09 февруари 2016 | 12:02
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 01.12.2015 г., гр. Габрово
09 февруари 2016 | 11:54
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено на 15 и 16.12.2015 г., гр. Панагюрище
09 февруари 2016 | 11:51
Протокол от извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 25.11.2015 г., гр. Пазарджик
09 февруари 2016 | 11:46
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 19 и 20.11.2015, гр. Търговище
09 февруари 2016 | 11:43
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 02-04.12.2015 г. в гр.Банско
29 януари 2016 | 17:19
Материали от съвместно заседание на РСР и РКК на ЮЗР, проведено на 02-04.12.2015 г. в гр.Банско
14 декември 2015 | 14:47
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 17-18.09.2015 г. в Боровец
20 ноември 2015 | 11:36
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 09 и 10.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:47
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 04.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:44
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 08.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:41