Кариери

Главен експерт в отдел "Административно обслужване", дирекция АОЧР
25 май 2017 | 14:23
Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Процедури и договори”, дирекция „Правна“при Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 1 щатна бройка
11 май 2017 | 14:21
Конкурсна процедура за външен специалист, за подпомагане на дейността на отдел “Предварителен контрол и мониторинг” в Главна дирекция “Градско и регионално развитие” по ОПРР 2014-2020 г. в МРРБ, Позиция 2
03 май 2017 | 11:08
Конкурсна процедура за външен специалист, за подпомагане на дейността на отдел “Законодателство, оценка на риска и нередности” в Главна дирекция “Градско и регионално развитие” по ОПРР 2014-2020 г. в МРРБ, Позиция 1
03 май 2017 | 10:59
„Старши експерт” в отдел „Наблюдение, програмиране и публичност“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
12 април 2017 | 10:40
„Mладши експерт“ в сектор „Финансов контрол“, отдел „Финансово управление и контрол”, Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ при МРРБ
12 април 2017 | 10:35
Държавен експерт в сектор „Национална база данни“, отдел „Електронна обработка на информацията“, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
03 април 2017 | 13:58
Младши експерт в отдел „Финансово управление, контрол и мониторинг“, дирекция „Жилищна политика”
30 март 2017 | 16:14
„Младши експерт” в отдел „Стратегии и програми“, дирекция „Жилищна политика”
30 март 2017 | 16:13
Младши експерт в отдел „Стратегическо управление”, дирекция „Водоснабдяване и канализация“
30 март 2017 | 15:16
Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
24 март 2017 | 13:09
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „ТЗ ГРАО - Добрич”, ГД ГРАО
21 март 2017 | 10:09