Децентрализация на държавното управление

Децентрализация на държавното управление

25 януари 2008 | 16:02

     

  • Прикачени файлове (21)
    Децентрализацията в България: обща оценка и препоръки - проф- Херман Кореа Доиаз, юни 1998 г.
    Основни понятия - проф. Херман Кореа Диаз, юни 1998 г.
    Моделът на децентрализация - Стивън Листър и Мери Бетли, 1999 г.
    Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива на управление в действащото българско законодателство - Галина Маринска, 2001 г.
    Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива на управление - Инициатива местно самоуправление, 2001 г.
    разпределение на ролите и отговорностите между различнитие нива на управление - Инициатива местно самоуправление, 2001 г. (резюме)
    Наръчник за управление на местни финанси и бюджет - Асоциация на холандските общини и "Международни сътрудници" ЕООД
    Разширяване собствените приходи на общините - Станислав Благов, 2005 г.
    Фискалната децентрализация в България - състояние и препоръки за понататъшно развитие на процеса
    Финансиране на общинската инфраструктура - Димчо Михалевски, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, 2005 г.
    Финансова децентрализация в интерес на местните общности - доц. д-р Стефан Иванов, 2006 г.
    Сагата "Децентрализация" на регионално ниво - Алеко Джилдов, 2006 г.
    Териториалните звена - бялото петно в българската администрация - Алеко Джилдов, 2006 г.
    Количествени аспекти на фискалната децентрализация
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2006 г.
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2007 г.
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2008 г.
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.
    Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2011 и 2012 г.
    Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2013 г.
    Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г.
Прикачени файлове (21)