Регионални съвети за развитие

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
19 юни 2018 | 15:24
Материали от заседание на Регионалния съвет за развитие и на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
19 юни 2018 | 15:23
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в с. Баня, Община Разлог
19 юни 2018 | 15:22
Материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в с. Баня, Община Разлог
19 юни 2018 | 15:19
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
19 юни 2018 | 15:18
Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
19 юни 2018 | 15:09
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пазарджик на 29.03.2018г.
21 май 2018 | 14:00
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено на 18.12.2017 г. в гр. Кърджали
21 февруари 2018 | 16:11
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 23.10.2017 г. в гр. Кърджали
21 февруари 2018 | 16:10
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 29-30.06.2017 г. в гр. Луковит
09 август 2017 | 15:06
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, проведено на 20.06.2017 г. в гр. Разград
09 август 2017 | 15:04
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 01-02.06.2017 г. в гр. Копривщица
09 август 2017 | 15:02