Кариери

Главен юрисконсулт в отдел „Процедури и договори”, дирекция „Правна“
20 септември 2017 | 12:12
Главен експерт в отдел „Системи за сигурност“, дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
20 септември 2017 | 12:03
Конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
14 септември 2017 | 13:28
Конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Оценка, информация и публичност”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
14 септември 2017 | 13:27
Конкурс за длъжността „началник на сектор“, сектор „Договаряне“ в отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 1 щ
13 септември 2017 | 17:12
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“, дирекция „Технически правила и норми“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 1 щатна бройка
13 септември 2017 | 17:06
Конкурс за за длъжността „началник на отдел“, отдел „Стратегическо планиране и договаряне”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
13 септември 2017 | 13:46
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
13 септември 2017 | 13:41
Обявление за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Организационно развитие и публичност“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
12 септември 2017 | 16:35
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Финансово управление и контрол“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
07 септември 2017 | 15:01
Конкурс за за длъжността „старши експерт” в отдел „Финансово управление и контрол“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
07 септември 2017 | 14:50
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС И
17 юли 2017 | 09:49

Страница 1 от 1