Кариери

Заместник главен директор на ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие
17 януари 2018 | 12:31
„Старши експерт“ в отдел „Административно обслужване“, дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството
12 януари 2018 | 11:06
Младши експерт в отдел „Мониторинг“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
19 декември 2017 | 11:04
Старши експерт в отдел "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура", дирекция "Водоснабдяване и канализация"
14 декември 2017 | 11:32
Младши експерт в отдел "Стратегическо управление", дирекция "Водоснабдяване и канализация"
14 декември 2017 | 10:47
Подбор на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по Програмите за трансгранично сътрудничество
09 декември 2017 | 08:08
Конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Стопански дейности”, дирекция „Финансово-стопански дейности“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 1 щатна бройка
23 ноември 2017 | 16:36
Младши експерт в отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие
22 ноември 2017 | 15:22
„Главен експерт“ в отдел Методология и контрол, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
06 ноември 2017 | 15:59
„Mладши експерт” в отдел „Бюджет, счетоводство и плащания“, дирекция „Финансово-стопански дейности”
06 ноември 2017 | 15:58
Главен експерт в отдел „Планиране и провеждане на обществени поръчки“ на дирекция „Обществени поръчки“
17 октомври 2017 | 13:44
Kонкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Законодателство и нередности“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството
12 октомври 2017 | 12:13