Кариери

Младши експерт в отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие
22 ноември 2017 | 15:22
„Главен експерт“ в отдел Методология и контрол, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
06 ноември 2017 | 15:59
„Mладши експерт” в отдел „Бюджет, счетоводство и плащания“, дирекция „Финансово-стопански дейности”
06 ноември 2017 | 15:58
Главен експерт в отдел „Планиране и провеждане на обществени поръчки“ на дирекция „Обществени поръчки“
17 октомври 2017 | 13:44
Kонкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Законодателство и нередности“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството
12 октомври 2017 | 12:13
Kонкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството –
12 октомври 2017 | 12:00
Главен юрисконсулт в отдел „Процедури и договори”, дирекция „Правна“
20 септември 2017 | 12:12
Главен експерт в отдел „Системи за сигурност“, дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
20 септември 2017 | 12:03
Конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
14 септември 2017 | 13:28
Конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Оценка, информация и публичност”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
14 септември 2017 | 13:27
Конкурс за длъжността „началник на сектор“, сектор „Договаряне“ в отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 1 щ
13 септември 2017 | 17:12
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“, дирекция „Технически правила и норми“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 1 щатна бройка
13 септември 2017 | 17:06

Страница 1 от 2