Достъп до обществена информация

Приемане, регистриране и разпределяне на заявленията за достъп до обществена информация

Информация относно реда за приемане и регистриране на постъпилите по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) заявления за достъп до обществена информация, както и сроковете за разглеждане и предоставяне на обществена информация на заявленията за достъп до обществена информация може да намерите в Раздел ІІІ и Раздел ІV на Правила за административно обслужване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.