Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Документи

  • Прикачени файлове (9)
    Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ 2017-01-31 13:14:45
    Приложения 2017-01-31 13:14:42
    Резюме на програмата 2017-01-31 13:14:40
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:04:30
    Информация (от октомври 2017 г.) за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество по многонационалните програми, в които България участва в периода 2014–2020 г. 2017-10-31 17:15:06
    Документи сключване на договор за национално съфинансиране 2017-11-02 10:42:46
    Приложение - документи за ПНК Програма УРБАКТ-III 2017-11-02 10:44:27
    Контролни листове IV.6.1-20 (контрольори ПНК) 2017-11-02 10:46:08
    Списък Контрольори 2018 2018-01-18 16:48:54
Прикачени файлове (9)