Интервю на министър Нанков в предаването на БНР "Преди всички"

Интервю на министър Нанков в предаването на БНР "Преди всички"

17 май 2017 | 09:26

Водещ: В студиото на „Преди всички” вече е новия регионален министър Николай Нанков . С Таня Милушева ще водим следващия разговор. В началото за добре дошъл – комфортно ли ви е тук?

Николай Нанков: Да, добре заварили и добро утро на вас и на вашите слушатели. Да, абсолютно и наистина удоволствие е, че съм във вашето студио.

Водещ: А в кабинета на министъра?

Николай Нанков: Тук може би дори е по-комфортно.

Водещ: Само преди да започнем с важните теми около работата ви, да изчистим темата, която коментирахме в прегледа на печата с този необичаен начин за представяне на вашия заместник Павел Тенев – с едно спорна снимка, заради която се правят и обобщени заглавия какви са зам.-министрите от Патриотите изобщо.

Николай Нанков: Започнахте ме с интересен въпрос. Да, виждам, че медийно набира скорост. Утре ще представим официално екипа, има и брифинг в 13.30 часа в сградата на министерството. Днес ще проведа разговор с него по темата, но мисля, че личните профили във Фейсбук трябва да се коментират от хората, които са ги създали, респективно от колегата зам.-министър. Но днес пак казвам ще имам разговор с него и на брифинга той ще каже своето мнение.

Водещ: Повод ли е да мислите дали бихте работил с него по въпроса тази снимка?

Николай Нанков: Ами аз се замислих наистина изключително много, но все пак той е номинация на нашите коалиционни партньори, нека да си изчистим първо в професионален план отношенията, това, което касае ресора на министерството и неговите бъдещи правомощия, а от там нататък нека нещата, които са от личен характер да се коментират съответно от него.

Водещ: Вие имате ли профил във Фейсбук?

Николай Нанков: Имам.

Водещ: Почистихте ли си го да изглежда…

Николай Нанков: О напротив, той е доста стар, от 2013 година ми е профила и…

Водещ: Няма от какво да се притеснявате.

Николай Нанков: …не мисля, че е интересен.

Водещ: И сега да започнем към сериозните теми. Във връзка с рестартирането на проектите в пътния сектор и да кажете какво предприемате за тунел „Железница”, защото помним всички като сценарий за един лош филм започна да пише АПИ по време на служебното правителство – с изчезването на документите на един от участниците…Но така, търгът за тунела „Железница” беше опорочен. Какво предстои по него, защото в крайна сметка има опасност да загубим и европейски пари?

Николай Нанков: Да. Без да се връщам назад в предходните няколко месеца, прокуратурата наистина разследва казуса с изчезването на документите и с работата на оценителната комисия. Но ние изгубихме изключително много време – веднъж тя беше стартирала знаете работата на тръжната комисия по оценка на офертите, няколко месеца работа – тоест в момента трябва да рестартираме всичко отначало с наистина съкратени и оптимизирани срокове. От 1400 дена срок за изпълнение, ние трябва да редуцираме поне с 400 дена, чисто и технологично ще търсим вариант как да бъде изграден тунела с наистина съкратените срокове, но мисля, че това е постижимо. Инженерите в момента в АПИ обосновават и преработват обществената поръчка, документацията за обществената поръчка – нашето желание дори от инженерна гледна точка е да пуснем обществената поръчка на обособени позиции – пътното платно до тунела е една обособена позиция, самия тунел като втора и съответно съоръженията и пътните платна след тунела като трета обособена позиция.

Водещ: Нека да кажем на слушателите какво означава това, че ще строят повече фирми едновременно и по-бързо?

Николай Нанков: Точно така – едновременно, по-бързо, при отново повтарям съкратени срокове, тъй като ние трябва да си изпълним ангажиментите в рамките на не повече от три години и два-три месеца след подписването и сключването на договор. Ще бъде най-тежкият участък…

Водещ: А ако има обжалвания?

Николай Нанков: Ако има обжалвания – аз казвам от сключване на договора, обжалването е преди сключване на договора с избрания изпълнител. Практика масова е немалка част, да не казвам всички обществени поръчки, не само в АПИ , да следват логиката на обжалвания от заинтересовани участници. Такъв е и примера с тол таксата, но мисля, че ще говорим за нея…

Водещ: След малко, да. Само да кажете дали това е законово чисто, дали няма да ви обвинят, че някакви нови фирми искате да допуснете по магистралата?

Николай Нанков: Абсолютно, абсолютно. Не, не, напротив, то няма избрани други стари фирми по този участък. Напротив, законово абсолютно всичко е нормално и мисля, че като подход е и по-добрия. Все пак това е по обществена поръчка на огромна стойност – над 240 милиона.

Водещ: Е да де, но нали има един голям сигнал в прокуратурата, подаден от двама депутати, където съвсем ангро се твърди, че едва ли не всички обществени поръчки в регионалното министерство са нагласени. Вие правите ли някакъв анализ на това, което заварвате, нещо ново, което да се е случило през последния месец?

Николай Нанков: Да, абсолютно. И в тази връзка, да, вътрешния одит на министерството в момента извършва нарочна проверка по моя заповед за всички обществени поръчки. Не само и финансовото изпълнение на бюджета в министерството, кадрови назначения, уволнения и така нататък, но основен фокус върху обществените поръчки. Относно нагласяването и обвиненията на народните представители, знаете, има компетентни органи, министърът не е компетентен орган, който може да разследва подобни съмнения – той може да предотвратява наистина порочни практики със свои действия. Именно в тази насока аз още от самото начало споменах, че в АПИ предстоят и структурни промени, не само персоналните, които наблюдаваме.

Водещ: С каква цел ги правите и какво обмисляте?

Николай Нанков: Именно за оптимизиране на процеси и по-голяма прозрачност и в процеса на провеждане на обществени поръчки, а и наистина по-добро функциониране в оперативен план на всички звена в агенцията.

Водещ: А доволен ли сте от Дончо Атанасов ? Някои казаха, че връщането му на поста…

Николай Нанков: И като професионалист и като отдаденост и ангажираност към работата, да, абсолютно съм доволен. В месеците, които съм работил с него и в предходен мандат и сега, разбира се, откакто застъпи титуляр от две седмици.

Водещ: Доколко той ще има думата при вземането на тези решения за преструктуриране и изобщо за новия начин, по който ще функционира…

Николай Нанков: Разбира се, предложенията идват от страна на АПИ и разбира се, като второстепенен изпълнител към МРРБ , нашата дума в министерството е финална. Ще се повторя, извършваме подобен анализ функционален и от страна на министерството, съвместно с ръководството на АПИ . Аз съм убеден, че в рамките на не повече от седмица ще доокомплектоваме управителния съвет. Знаете в момента са само двама – инж. Пенчев подаде оставка, приех оставката на инж. Пенчев. Ще доокомплектоваме състава и на управителния съвет съвместно с ръководството ще изградим и новата структура.

Водещ: Какво обмисляте все пак, кажете, дайте някакъв аванс в новините около структурата?

Николай Нанков: Давам пример, има някой нонсенс в административен план, неща от административен характер – имаме Дирекция обществени поръчки, отдел към която е дирекция „Правна”. Няма ведомство подобно. Логиката е или да имаме две отделни дирекции, два отделни отдела или „Правна” да е дирекция, а „Обществени поръчки” да е звено към нея, сектор или отдел.

Водещ: Знаете ли, че упреците срещу агенцията бяха, че тя се е напълнила с пиари, а не с пътни специалисти.

Николай Нанков: Точно така. Пътните специалисти са под 8 процента от щата на АПИ .

Водещ: И другите 92 какво работят.

Николай Нанков: Юристи основно.

Водещ: То няма лошо да има, въпроса е да няма проблем с поръчките, като има толкова юристи.

Николай Нанков: Юристите са от съществено значение в обслужването на всяка една административна структура, но в случая коментирайки специално ресора на агенцията, това, което открихме е пак под осем процента, но текучеството на кадри не е само в АПИ . В ресора на нашето министерство имам…

Водещ: И в ДНСК ще имате явно проблеми.

Николай Нанков: Да, имаме 80-90 незаети щатни бройки отново от специалисти – инженери, строителни и пътни инженери.

Водещ: Ниските заплати.

Николай Нанков: Да, ниските заплати са сериозен проблем, но липсата на достатъчно подготвен, експертен персонал в агенцията ни проблеми при реализирането на конкретни обекти, при контрола на обекти, така че това е една от темите, на които ще наблегнем и който трябва да решим като проблеми.

Водещ: След малко ще говорим подробно по тези теми.

Николай Нанков : Още само една, понеже стана интересно. Имаме няколко системи информационни, знаете новата LIMA, има /…/ системи. Трябва задължително да мислим по създаването и ще създадем или дирекция или най-малкото отдел „Информационни системи”. Все пак основната цел на правителството е електронното управление, наистина достъпността на всички български граждани до адекватна, обективна информация от българските институции. Много са промените в тази насока. Една дирекция Пътна безопасност все пак основен приоритет е не само качествената инфраструктура и рехабилитацията, изграждането на нови отсечки, а и пътната безопасност в съществуващата републиканска пътна мрежа . Така че една подобна дирекция има място в АПИ .

Водещ: За инцидента точно исках да попитам, по него също има прокурорски интерес – там ще се засили ли наистина отговорността хората, които проверяват и състоянието на осветителните тела и изобщо…

Николай Нанков: Именно с тази цел аз споменах, че трябва да бъде създадено и ще бъде създадено подобно звено в АПИ .

Водещ: Тоест ще се знае кой носи отговорност, ако се случи нещо.

Николай Нанков: Да имаме разписана смислена, ясна и конкретна отговорност – на първо място. На второ, тунелите, вие виждате, извършват се ремонтни дейности и наистина факт е, че назад във времето те са оставали без сериозна експлоатация. Тоест превенцията, нормалната експлоатация, превантивните ремонти в АПИ също са наш основен приоритет, а не да се движим реактивно след събитията.

Водещ: Сега обаче пак има едно доста голямо бързане за това да бъдат завършени ремонтите на тунелите, на левите тръби от пътя към Варна.

Николай Нанков: Е бързането никога не трябва да е за сметка на качеството и за сметка на сигурността и безопасността на движещите се по тези инфраструктурни съоръжения. Бързаме дотолкова доколкото форсираме изпълнителя да си свърши качествено работата в съответно нормални, предвидими срокове, за да може в летния сезон АМ „Хемус” в по-голямата си част да бъде отпушена за…

Водещ: От юли месец.

Николай Нанков: Ами да, от началото на юли имаме ангажимент и от строителите, правим и планови и изненадващи проверки за това как се изпълняват дейностите по тръбите на автомагистрала, това са десните тръби на Витиня и Ечемишка двата тунела. Имаме изоставане сериозно, то беше с изоставане при сключването на договора за ремонт на мостовото съоръжение след тръбата на „Витиня”. Там срокът беше 145 дена считано от миналата седмица, тоест повече от четири месеца. Форсираме отново нещата, все пак има и технологични процеси – зреене на бетон, полагане на нова качествена асфалтова настилка, но там също имаме ангажимент на строителя, края на юли месец, да може август – най-натоварения и динамичен месец в летния сезон да бъде отворено съответно и мостовото съоръжение.

Водещ: Продължаваме сега по АМ „Струма” надолу, след тунела „Железница” и отиваме към Кресненското дефиле. Кажете, тази седмица трябваше да бъде внесен ОВОС в еко министерството във връзка с отсечката, готов ли е ОВОС-а?

Николай Нанков: Да, готов е ОВОС-а. ОВОС-ът обаче се проверява от консултант, мисля, че гръцка е фирмата, която изготвя техническа експертиза към самия ОВОС и към оценката за съответствие, това са двата важни документа, които трябва да предадем в МОСВ за оценка по екологичното законодателство. Ще се забавим с ОВОС-а, казвам ще се забавим, тъй като има два или три пункта, които трябва да бъдат доработени в ОВОС-а и по-специално в оценката за съвместимост и мисля, че в обозрим срок в началото на месец юни, движим се по линейния график свързан съответно с екологичното законодателство и с процедурите по него, ще бъдат внесени в МОСВ. Предстоят и обществени обсъждания знаете на място в Крупник и в Кресна. Следваме си всички процедури.

Водещ: А реално строителните работи могат ли да започнат в началото на 2019-та?

Николай Нанков: Да, да, това ни е линейния график. Това е хронограмата, която следваме – 2019-та съответно с избран изпълнител, строително разрешение, трябва да стартираме и строително монтажните ремонтни дейности, тоест реалното изграждане. Стигнем ли до там аз мисля, че в един обозрим срок в рамките на настоящия програмен период ще успеем да приключим успешно и най-тежкото трасе от АМ „Струма”.

Водещ: Пари има ли, защото видях някъде, че мотивирате въвеждането на тол таксите с едни милиони, които могат да бъдат използвани именно за тази част?

Николай Нанков: Специално за АМ „Струма” има, да, но знаете, че има варианти и в някои от вариантите, вариантите с тунел например, който попада също като хипотеза и разглеждане в оценката за въздействие върху околната среда и оценката за съвместимост към нея – оскъпяването е повече от два пъти спрямо други варианти, които са предложени. Например варианта със сегашното трасе и неговото разширяване и с източния вариант, тоест изнасяне на второто трасе източно от съществуващото към момента. Така че при единия случай, да, европейско финансиране е налично, при втория случай национално съфинансиране в огромни размери – над 800 милиона лева. Но това е въпрос на финанси. Тук трябва да намерим наистина интереса, да балансираме интереса между еколози, тоест екологичното развитие, икономическото такова и разбира се, социалното – все пак говорим за безопасност, спасяване на човешки животи. Виждате, че това е и знаем всички, няма какво да се убеждаваме, че това е един от най-тежките и опасни участъци от гледна точка на сигурност и пътна безопасност в страната.

Водещ: Но не бива да конфронтираме човешкия живот с природата и нейното опазване.

Николай Нанков : Разбира се, разбира се. Трябва да намерим наистина баланса и да защитим съответно интереса на всички заинтересовани страни.

Водещ: Сега към въвеждането на тол таксите и електронните винетки. Беше обявена преди няколко дни обществена поръчка за печатните винетки и то за срок от четири години. Нека да обясним на гражданите защо се налагат…

Николай Нанков: Пет.

Водещ: Даже пет години казвате. Защо обявяваме обществена поръчка в момента за печатни винетки, при положение че се надяваме да въведем тол системата и електронните винетки още от следващата или по-следващата година?

Николай Нанков: В обществената поръчка е предвидена хипотеза за едностранно прекратяване на договора по решение на възложителя, тогава когато бъде съответно въведена смесената система тол такса и електронна винетка. Тоест не може да позволим 2018 година, знаете 2017 година имаме избран, за настоящата календарна година имаме избран изпълнител на дейностите по отпечатване, съхранение на хартиените винетки, на винетките, които в момента се разпространяват от агенцията, но за 2018 година нямаме избран изпълнител. Тоест ние провеждаме обществената поръчка с опцията при въвеждане на електронната винетка, системата за електронна винетка и тол такса, тя да бъде прекратена с едномесечно предизвестие и респективно новоизбрания изпълнител, внедрявайки системата да започне да таксува по линия на електронните винетки българските граждани собственици на леки автомобили.

Водещ: И това е условие, с което кандидатстващите са запознати и знаят, че договора може да не е петгодишен?

Николай Нанков: Да, да, публично е. В документацията е заложено.

Водещ: Кога възобновявате поръчката за тол системата?

Николай Нанков: Поръчката за тол системата…

Водещ: Осем пъти се обжалва да кажем.

Николай Нанков: Знам, от девет месеца е тема – обявяване и обжалване. И наистина проблема в случая е, че обжалването е още на обявление, без наистина, как да кажа, повтаряеми мотиви. КЗК и ВАС се произнасят в защита на АПИ , на възложителя на обществената поръчка в случая, жалбоподатели, без да коментирам какви са те, колко пряка връзка имат към поръчката, все пак това е Закон за обществените поръчки, не можем да отнемем наистина правото, неприкосновеното право на всеки заинтересован български гражданин, юридическо лице да обжалва, стига наистина той да е заинтересован.

Водещ: Но до кога може да продължава?

Николай Нанков: Аз съм убеден, че с рестартирането на обществената поръчка, надявам се наистина в кратки срокове, в рамките на няколко дни да бъде рестартирана. То рестартиране е малко сложно казано, тъй като ние ще удължим срока за подаване на оферти, тя не е прекратена самата поръчка. С риск може би на…

Водещ: И все пак до края на годината да стане може би, след като от 2018-та….

Николай Нанков: Да. С изключителната надежда, че до края на годината ще има избран изпълнител. Сроковете заложени по обществената поръчка, те не са променяни, те са от етапа на нейното обявяване – седем месеца за разработване на системата, внедряването й, още 12 месеца за изпитване, оценка на ефективността й, но реално може да стартира в края на 2018 година, началото на 2019-та. Тоест в 2019 година най-лошия случай…

Водещ: Имаме две минути за санирането, защото сме на финала на интервюто.

Водещ: За санирането е много важно да кажем, там как ще се затегне контрола? Знаем, че в служебното правителство имаше такива коментари, че без повече контрол националната програма за енергийна ефективност не се движи както трябва.

Николай Нанков: Специално за програмата, ще бъда и аз кратък, с огромното съжаление в отново изминалите няколко месеца, когато тя се използва за предизборни цели, много се политизира програмата и в положителен, но и в отрицателен план, основно в отрицателен план. Сблъскахме политики, не трябва една политика секторна в България да се развива за сметка на друга. Програмата е наистина доказана, в бъдеще ще се доказва нейния ефект и социален, и икономически, и екологичен също. Да не коментираме в момента ползите, факт е, че тя трябва да се оптимизира, особено основно като процедура за контрол, основно като процедури за контрол. Ще създадем специален нарочен отдел в министерството към Дирекцията за жилищна политика, който да контролира съответно изпълнението на програмата. Имаме съответно необходимия контрол, който и понастоящем е заложен от страна на местните власти.

Водещ: Да, общините би трябвало да правят този контрол.

Николай Нанков: Да, точно така. Общините правят по линия на строителния надзор, знаете възлага се строителен надзор, авторски надзор. Това са проектантите, които впоследствие упражняват контрол върху качественото изпълнение на своите проекти по линия на авторския надзор. Имаме заложен и /…/ контрол, в който сме задължили общините, когато възлагат поръчки за /…/, да включват и представител на Сдружението на собствениците. Отделно от това мисля, че преди точно седем дена, на 10-ти, миналата сряда пуснахме писмо указателно, като национален координиращ орган по програмата подписах писмо до всички кметове, заедно с представители на Сдружението на собствениците да включат задължително представители, там където имаме приключили дейности и приети обекти, те да направят контролен мониторинг на изпълнените дейности - тъй като имаме и сигнали, знаете, не е тайна, в някой сгради за некачествено строителство, цялостно или в отделни апартаменти. За да могат да използват и съответно да се възползват от гаранциите, които имат съответните строители, за сметка на строителите да, респективно да поправят и отстраняват дефекти допуснати по време на строителство, там където има такива.

Водещ: Още отговори утре на пресконференцията. От мен финален въпрос – министър за четири години или министър до края на 2018-та се чувствате?

Николай Нанков: Времето е относително понятие, но мандата, целите, които си поставяме, приоритетите за нашето управление е за пълен четиригодишен мандат.

Водещ: Благодаря ви, че ни гостувахте. Надявам се, че ще останете отворен за медиите и при неудобни въпроси.

Николай Нанков: Разбира се.

Водещ: Това беше регионалния министър Николай Нанков.