Срокът за участие в Четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление се удължава до 28 април 2017 г.

Срокът за участие в Четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление се удължава до

06 април 2017 | 14:02

Предвид високия интерес от страна на общините, срокът за набиране на кандидатури на общините се удължава до 28 април 2017 г. Всички необходими документи за участие на общините в Четвъртата процедура са публикувани на електронната страница на Портала за децентрализация - http://self.government.bg/decentralization/?id=834&cid=600082&ssid=15&sid=20

Кандидатурите се подават на адрес:

София 1202, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 17-19,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

За повече информация може да се обръщате към:

г-жа Станислава Атанасова,

г-жа Натали Лазарова

Секретариат на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво SAtanasova@mrrb.government.bg; NLazarova@mrrb.government.bg

тел: 02/ 9405428 и 02/ 9405 538

Очакваме Вашите кандидатури!

Не пропускайте възможността да оцените своята работа посредством европейски инструментариум!