Становище по Екологична оценка № 2-2/2017 г. за проект на Изменение на общия устройствен план на община Приморско

Становище по Екологична оценка № 2-2/2017 г. за проект на Изменение на общия устройствен план на община Примор

14 юли 2017 | 13:57

На основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми съобщаваме, че от Министерството на околната среда и водите е издадено Становище по Екологична оценка № 2-2/2017 г. за проект на Изменение на общия устройствен план на община Приморско.

  • Прикачени файлове (1)
    Становище
Прикачени файлове (1)