Виолета Комитова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в служебното правителство, в предаването на БНР „Преди всички”

Виолета Комитова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в служебното правителство, в пред

13 април 2017 | 13:46

Водещ: Малко след 9 часа, в „Хоризонт – Преди всички” насочваме вниманието си към още един скандал от последните дни. Сигнал до прокуратурата за нарушения и високи цени по Националната програма за енергийна ефективност на многопрофилни жилища подаде министърът на регионалното развитие с служебния кабинет Спас Попниколов. Да, обаче, от прокуратурата публично заявиха, че сигналът е непълен, данните в него са неясни, липсват конкретни случаи и доказателства за извършени престъпления и нанесени вреди при изпълнение на Програмата за саниране. Така ли е и къде е истината ще се опитаме да разберем сега от нашия гост в студиото зам.-министърът на регионалното развитие г-жа Виолета Комитова. Добре дошли.

Виолета Комитова: Благодаря, добре заварили.

Водещ: Г-жо Комитова, да започнем с това. В допълнителните материали, които прокуратурата иска от Вашето ведомство, наблюдаващият прокурор пита, извършени ли са проверки от Вашия екип по Програмата за саниране, къде и какви нарушения са констатирани?

Виолета Комитова: Бих искала да отговоря, че сигналът е свързан с фактите, които ние установихме по време на служебното правителство, а те са три: Необосновано високи цени на санирането, наддоговаряне на одобрения от Министерски съвет финансов ресурс и липса на физическа проверка на извършените строително-монтажни работи. И в този смисъл, ръководството на МРРБ, в т. ч. и аз, сме загрижени за това, как се разходват публичните средства. Нашата теза е, че с 2 милиарда можехме да санираме 4 000 сгради, а не 2 000 сгради. Считам, че цялото общество има интерес от това да пестим държавен ресурс, да харчим парите отговорно, да постигаме повече резултати с държавни средства. Отговорът на Вашия въпрос е следният: Прокуратурата е изисквала от МРРБ допълнителни документи, които се подготвят в момента, тъй като са много голям обем документи и ще бъдат представени след Великденските празници.

Водещ: В тези допълнителни документи, какво се констатира? С колко са завишени цените за саниране?

Виолета Комитова: Повтарям, че допълнителните документи ще бъдат представени след празниците. Но, за да се разбере целият генезис на програмата и на казуса, наречен „Сигнал до прокуратурата”, бих искала да Ви разкажа по-подробно за нещата, които са се случили преди служебното правиталство.

Водещ: В тези допълнителни документи, имате ли конкретни данни и документи, които доказват извършени нарушения от предишното правителство?

Виолета Комитова: Не мога да коментирам конкретни данни и нарушения, нито да ги квалифицирам като такива. Но в МРРБ разполагаме с всички видове документи, които удостоверяват на какви цени са санирани сградите, колко са сградите и как се е стигнало до наддоговарянето, и как не се извършва физическа проверка. Така че, всичко това може да бъде удостоверено с документи. Ако искате, мога да Ви разкажа малко по-подробно за генезиса на събитията.

Водещ: Добре, кажете ни. Но все пак, какви са завишенията, колко са завишени тези цени, какво показват тези документи?

Виолета Комитова: По темата с цените нещата изглеждат така: Първоначално…, програмата стартира през февруари месец 2015 г. и до октомври 2015 г. се санират сгради, без таван на цената. Това е първият, много обезпокоителен факт. Т. .е., това означава, че имаме санирани сгради и по 400, и по 500 лв. на квадратен метър, разгърната застроена площ, в продължение на 9 месеца. В този период имаме завършени 28 санирани сгради. От октомври 2015-а…

Водещ: Къде са те, в кои градове са извършени…?

Виолета Комитова: В момента не мога да Ви ги кажа. Трябва да извадим справката. Тези сгради са от този период, без таван на цената. След това цената през октомври 2015-а се фиксира т. нар. референтна стойност, на 348,60 лв. с ДДС. На тази цена продължава санирането на следваща група сгради. Същата тази цена, считам, че е необосновано висока, тъй като, за сравнение, по същото време в България се санират други сгради, по европейската програма, наречена „Енергийно обновяване на българските домове” и цената на санирането е 114,16 лв. на квадратен метър. Тук възниква въпросът, как по едно и също време, през 2015 г., за едни и същи дейности, с европейско финансиране санираме на 114 лв., а с пари от бюджета санираме на 348 лв.? Тук е първият щекотлив въпрос на програмата, който считам, че е управленчески въпрос и този въпрос не е бил доведен до съответното правилно решение. Тази висока цена на санирането е довела до бързо изчерпване на финансовия ресурс, който е одобрен от Министерския съвет и през ноември 2016 г. стигаме до ситуация на наддоговаряне на определения финансов ресурс от 1 милиард лв. …

Водещ: Допълнително…

Виолета Комитова: Няма допълнително, говорим още за първия милиард лв., което наддоговаряне е удостоверено с доклад на министър Павлова до Министерския съвет. Именно в този момент, считаме, че отново е нарушена финансовата дисциплина. И особено недопустимо е това нарушение от министър, който има претенции да бъде с икономическо образование. По първата част на цените, аз считам, че министър Павлова не е компетентна да отговаря за цените на строително-монтажните работи. Но във втората част, която е наддоговаряне на финансов ресурс, считам, че е било напълно в нейната компетентност, да се справи с този проблем. Но тя не се е справила. До третата причина, която довежда до наддоговаряне, това е липсата на контрол, през цялото време на изпълнение на програмата. Какво заварих в Регионалното министерство, когато постъпих в позицията си на зам.-министър? Този, който плаща парите за извършените строително-монтажни работи, не извършва физическа проверка на място, какво точно е изпълнено на обектите. А този, който изплаща само по документи, този, който подава документите, по които трябва да се извърши плащането, няма отношение към парите. В резултат от тези три, много сериозни пропуски, цената на квадратен метър наддоговарянето и липсата на контрол, ние днес имаме извънредно много жалби на граждани и на фирми, за некачествено строителство. Всичките те постъпват в Регионалното министерство. Много претенции на браншови организации, които настояват за проверка на вложените…, на качеството на вложените материали, като дограма и топлоизолация. Имаме резултат от разплатени недопустими разходи по програмата.

Водещ: Какво се случва с тези, допълнително отпуснати 1 милион по програмата, докато кабинетът „Борисов 2” беше в оставка? Къде са тези пари, усвоени ли са?

Виолета Комитова: Извинете, но не става дума за 1 милион, за допълнителен 1 милиард лв.

Водещ: 1 милиард, 1 милиард, разбира се. Грешката е моя.

Виолета Комитова: Този 1 милиард лв. се отпуска от кабинета „Борисов” вследствие на този дефект, за който Ви отговорих – наддоговаряне на определения от Министерски съвет финансов ресурс. Първоначален 1 милиард, през ноември 2016 г. достига 1, 2 милиард. И тогава Регионалното министерство установява, че няма финансов ресурс, натиска „стоп-бутона”, блокира подписването на договорите с общините и изчаква необходимото време, за да се догласува още 1 милиард от бюджета, който да разплати вече сметката по договорените 2 022 сгради. Това е резултатът. Към днешна дата, с 2 милиарда от Националния бюджет ние ще санираме 2 022 сгради. Защо е важен този проект? Той касае всички български граждани. Първо, тези които получиха санирани жилища, получиха подарък от държавата, в размер на 17 500 лв. на жилище, за саниране…

Водещ: Т. е., само да уточним, тези нарушения, за които Вие говорихте до момента, до какви щети за бюджета са довели? Това Ви питат прокуратурата. Те твърдят, че няма конкретни данни за нанесени на бюджета, в цифри.

Виолета Комитова: В момента не мога да се ангажирам с нанесени щети в бюджета, тъй като това е свързано с много сериозно, аналитично проучване и работа върху много голям обем документи.

Водещ: Друг въпрос на прокуратурата, имате ли данни за конкретни фирми-изпълнителки по програмата и длъжностни лица, които са извършили нарушения и са причинили вреди на бюджета?

Виолета Комитова: В случая не трябва да се намесват конкретни фирми, които са извършили нарушения, а говорим за управленчески решения, които се вземат в Регионалното министерство. А те са: За цената на квадратен метър, наддоговарянето и липсата на контрол. Само за контрола искам да Ви кажа, че всички европейски програми, които се изпълняват в България, имат управляващ орган, който извършва контрол на няколко нива при изпълнението на програмите. Имаме, също така, една агенция, Държавен фонд „Земеделие”, в който по Програмата за развитие на селските райони, когато се извършват строително-монтажни работи, парите се разплащат след като се извърши физическа проверка на място. И това е практика от 2007 г. насам.

Водещ: Аз напълно Ви разбирам…

Виолета Комитова: А в Националната програма за саниране няма извършване на такава проверка.

Водещ: Аз напълно Ви разбирам за това и за всичките тези притеснения, които имате, но нали и Вие разбирате, че прокуратурата може да извърши проверка само по конкретни документи и доказателства за нещо, извършено от някой, конкретно, а не само за липса на контрол. Затова, въпросът ми е, ще им предоставите ли в тези, допълнително изискани документи, конкретни данни, които говорят за извършени престъпления?

Виолета Комитова: Да, ще предоставим данни за извършено строителство на високи цени. Ще предоставим данни за наддоговарянето на определения от Министерски съвет първи милиард. Също така ще предоставим и всякакви допълнителни документи, които постъпват в министерството, като жалби, некачествено вложени материали в строителството и т. н.

Водещ: И последен въпрос, как ще отговорите на всички, които Ви обвиняват, че искате да спрете Програмата за саниране?

Виолета Комитова: Тук бих искала да отворя една голяма тема, по която се говори и предизборно, и следизборно. В много медии г-жа Павлова се опита да внуши на цялото българско общество, че служебното правителство спира Програмата за санирането. Държа да отговоря, че служебното правителство, министърът на регионалното развитие, лично аз, не сме били в позиция да спираме, а да изпълняваме Програмата за санирането. Откакто сме встъпили в длъжност, до днес, не сме спирали да работим по програмата. Какво направихме обаче, за този кратък период, за който бяхме? Ако позволите, мога да маркирам няколко съществени дейности, които извършихме по програмата.

Водещ: Имаме съвсем кратичко време, за съжаление.

Виолета Комитова: Установихме интензивна комуникация с Българската банка за развитие, проведохме среща с кметовете, на която заварихме блокирани договори от ноември 2016 г. и съдействахме те да се отблокират, направихме обществена поръчка за необходимия софтуер, който трябва да обслужва програмата, ежедневно работим по преписки на програмата. И най-важният резултат, който постигнахме – за два месеца и половина имаме 73 сгради повече, завършени, с Акт 16.

Водещ: Г-жо Комитова, наистина нямаме време. Само да обобщим, в крайна сметка, до кога трябва да предоставите тези допълнителни документи в прокуратурата?

Виолета Комитова: Мисля че, министър Попниколов се е ангажирал с някаква дата след Великденските празници, но в момента ме заварихте неподготвена, не мога да отговоря за датата.

Водещ: И в тях ще има конкретни документи, с доказателства за извършени нарушения? Последно уточнение.

Виолета Комитова: В тях ще бъдат предоставени официални документи, с които разполага Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Не коментирам дали това са нарушения. Не раздаваме присъди.

Водещ: Благодаря Ви за този разговор. Оттук нататък оставяме прокуратурата да довърши започнатото, след допълнителните данни и материали по сигнала, които ще им бъдат предоставени от Министерството на регионалното развитие. Благодаря Ви за този разговор. Зам.-министърът на регионалното развитие в служебния кабинет г-жа Виолета Комитова, гостува в „Хоризонт – Преди всички”