ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

05 август 2016 | 12:09
  • Прикачени файлове (5)
    Предоставяне на минимални помощи
    Становище МФ 19.02.2016
    Прилагане на условията за изпълнение на схемата за мин помощ
    Становища на МФ за минималните помощи
    DE minimis.rar