Обяви
Полезна информация
Обяви
16 юни 2017 | 17:30
Отчуждителна процедура на на имоти – частна собственост в землището на с. Овчарци, община Раднево

07 юни 2017 | 12:27
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни...

07 юни 2017 | 11:04
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни...

07 юни 2017 | 10:26
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни...

Виж всички
Полезна информация
27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

05 април 2017 | 14:21
Асоциации по ВиК

02 декември 2016 | 12:15
Съобщение относно кадастралната карта и кадстралния регистър на недвижимите имоти в район Лозенец

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
20 юни 2017 | 12:57
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

06 юни 2017 | 09:06
Проект на Наредба № за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните ...

05 юни 2017 | 10:45
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнeние на Решение № 236 на Министерския съвет ...

28 април 2017 | 16:36
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от А...

Виж всички
Нормативни актове
01 март 2017 | 14:08
Конституция на Република България

07 февруари 2017 | 15:00
ЗАКОН за устройство на територията

07 февруари 2017 | 14:01
Закон за регионалното развитие

07 февруари 2017 | 13:46
ЗАКОН за Камарата на строителите

Виж всички