Обяви

Съобщение до потребителите на административни услуги, предоставяни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
07 септември 2017 | 17:27
Заповед № РД-02-14-709/30.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на министъра на териториалното развитие и строителството
05 септември 2017 | 13:20
МРРБ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ведомствен стол
18 август 2017 | 10:52
Обявление за изменение на решение за отчуждение на имоти в област Монтана
14 август 2017 | 11:24
Удължен е срокът на конкурса за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
10 август 2017 | 15:39
Обявен е конкурс за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
04 август 2017 | 14:34
Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и бенефициентските портали по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република Бъл
31 юли 2017 | 16:13
Отчуждаване на имоти – частна собственост, за изграждане на „Автомагистрала „Хемус“ участък 1 от км 78+884 до км 87+800
31 юли 2017 | 11:23
Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция“
19 юли 2017 | 10:37
Становище по Екологична оценка № 2-2/2017 г. за проект на Изменение на общия устройствен план на община Приморско
14 юли 2017 | 13:57
Доставка на офис мебели за Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България
06 юли 2017 | 10:25
Отчуждителна процедура на на имоти – частна собственост в землището на с. Овчарци, община Раднево
16 юни 2017 | 17:30