Обяви

Партньорски форуми по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
05 юли 2018 | 10:13
Изменение и приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“
04 юли 2018 | 17:21
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
03 юли 2018 | 17:34
Процедура по отчуждаване на части от имоти за държавна нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 317+36
15 юни 2018 | 11:17
Изменение на приложения по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
13 юни 2018 | 17:07
Тръжна процедура за рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води Студена-Перник
01 юни 2018 | 09:42
Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на обект „Път ІІ-55 „Велико Търново – Гурково“
17 май 2018 | 11:40
Предоставяне на услуги за „Оценка на изпълнението на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”
09 май 2018 | 17:07
Обявяване на четвърта покана за проектни предложения по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020
03 май 2018 | 16:42
Обявление за изменение на Решение№55 от 2016 за отчуждаване на имоти за държавна нужда за "Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“
03 май 2018 | 09:42
Процедура по отчуждаване на част от имот – частна собственост, намиращ се в землището на гр. София, Промишлена зона „Илиянци“, за изграждане на обект „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400/16+540, участък от км 0+000 до км 15+100“
19 април 2018 | 12:31
Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на участък от път І-1 (Е79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“
19 април 2018 | 12:29