Обяви

Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на обект „Път ІІ-55 „Велико Търново – Гурково“
17 май 2018 | 11:40
Предоставяне на услуги за „Оценка на изпълнението на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”
09 май 2018 | 17:07
Обявяване на четвърта покана за проектни предложения по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020
03 май 2018 | 16:42
Обявление за изменение на Решение№55 от 2016 за отчуждаване на имоти за държавна нужда за "Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“
03 май 2018 | 09:42
Процедура по отчуждаване на част от имот – частна собственост, намиращ се в землището на гр. София, Промишлена зона „Илиянци“, за изграждане на обект „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400/16+540, участък от км 0+000 до км 15+100“
19 април 2018 | 12:31
Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на участък от път І-1 (Е79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“
19 април 2018 | 12:29
Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Силистра
12 април 2018 | 16:55
Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Видин
11 април 2018 | 09:28
Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Стара Загора
04 април 2018 | 17:46
Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца
04 април 2018 | 17:44
Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник
04 април 2018 | 17:42
Обявена покана за пилотни проекти b-solutions
21 март 2018 | 17:27