Обяви

Обявена покана за пилотни проекти b-solutions
21 март 2018 | 17:27
Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-5 „Обходен път на град Кърджали“
21 март 2018 | 13:34
Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали“
21 март 2018 | 13:30
Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД
20 март 2018 | 17:20
Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол
20 март 2018 | 17:19
Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив
20 март 2018 | 17:17
Инвестиционно предложение за РПИП за обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, Русе
16 март 2018 | 17:14
Инвестиционно предложение за РПИП за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
16 март 2018 | 17:09
Електронно обучение по инструмента за оценка на въздействието на политики върху територията
16 март 2018 | 11:38
Инвестиционно предложение за РПИП за обособената територия, обслужвана от "В И К Сливен" ООД, гр. Сливен
15 март 2018 | 17:16
Инвестиционно предложение за РПИП за обособената територия, обслужвана от "В И К-Шумен" ООД, гр. Шумен
15 март 2018 | 17:07
Инвестиционно предложение за РПИП за обособената територия, обслужвана от "В И К" ЕООД, гр. Бургас
15 март 2018 | 17:02