Обяви
Полезна информация
Обяви
12 декември 2017 | 12:47
Решение № ЕО-15/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално пр...

12 декември 2017 | 12:43
Решение № ЕО-14/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално пр...

11 декември 2017 | 09:57
Процедура за външни оценители по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сър...

07 декември 2017 | 14:34
Решение № ЕО-13/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално пр...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
08 декември 2017 | 15:56
Проект на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

05 декември 2017 | 12:29
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път-публична държавна собственост, за път-публичн...

30 ноември 2017 | 17:18
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

28 ноември 2017 | 10:42
Проект на закон за изменение закона за собствеността

Виж всички
Нормативни актове
22 август 2017 | 17:24
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

22 август 2017 | 16:21
Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбан...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

01 март 2017 | 14:08
Конституция на Република България

Виж всички