Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви

Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и бенефициентските портали по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република Бъл
31 юли 2017 | 16:13
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2014-2020
07 юни 2017 | 12:32
33 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция получиха безвъзмездна финансова помощ
21 март 2017 | 14:41
Заместник-министър Валентина Върбева ще връчи договорите за субсидия по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020
20 март 2017 | 12:28

Страница 1 от 1