Начало | Контакти | English
НОВИНИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
01 август 2016 | 11:56
Писмо от Комисията за финансов надзор /КФН/ с вх. № 90-03-624 от 29.07.2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно възникнало задължение за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала за разкриване на информация пред КФН и пред обществеността, съгласно § 1д от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа (обн. ДВ бр.42 от 03.06.2016 г.).
18 май 2016 | 16:18
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е преименувана на „Градско и регионално развитие“
05 февруари 2016 | 17:41
Удължава се срокът за приемане на възражения по Kадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти за територията на район „Триадица“, Столична община
10 ноември 2015 | 10:56
България поема председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа
виж още