Начало | Контакти | English
НОВИНИ
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348 28 2016 | 15:01
  Проверка на ДНСК установи, че строителните работи в хотел „Маринела София“ продължават въпреки издадената от ДНСК заповед за спиране


виж всички новини
ОБЯВИ
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
28 2016 | 09:54
Предстои провеждане на Годишна конференция за 2016 г по програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
15 2016 | 16:26
Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. обяви процедура за наемане на 11 експерти на пълно работно време в подкрепа на дейности по програмата
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
15 2016 | 13:51
Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
виж всички обяви
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
18 2016 | 16:18
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е преименувана на „Градско и регионално развитие“
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
05 2016 | 17:41
Удължава се срокът за приемане на възражения по Kадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти за територията на район „Триадица“, Столична община
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
10 2015 | 10:56
България поема председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
23 2015 | 19:47
Проверяваме къде гласуваме за местните избори и референдума, чрез три платформи, осигурени от МРРБ
виж още