Начало | Контакти | English
НОВИНИ
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348 25 2016 | 16:16
  Министър Лиляна Павлова ще открие петата Годишна водна конференция


виж всички новини
ОБЯВИ
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
09 2016 | 14:58
Конкурс за външни експерти за извършване на техническа експертиза при оценката на подадени проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България и Гърция- България 2014-2020 г.
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
19 2016 | 11:32
Удължен е междинният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
15 2016 | 09:26
Одобрена е най-голямата Инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
виж всички обяви
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
18 2016 | 16:18
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е преименувана на „Градско и регионално развитие“
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
05 2016 | 17:41
Удължава се срокът за приемане на възражения по Kадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти за територията на район „Триадица“, Столична община
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
10 2015 | 10:56
България поема председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
23 2015 | 19:47
Проверяваме къде гласуваме за местните избори и референдума, чрез три платформи, осигурени от МРРБ
виж още