Начало | Контакти | English
НОВИНИ
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348 24 2016 | 19:10
  Премиерът Бойко Борисов и министър Лиляна Павлова инспектираха ремонта на пътища в Разградско


виж всички новини
ОБЯВИ
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
06 2016 | 16:19
Обява за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
02 2016 | 17:48
Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
26 2016 | 15:33
Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост за „Реконструкция на съществуващи ВЛ 20 kV при пресичането им с трасето на ж.п. линия на територията на Симеоновград“
виж всички обяви
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
18 2016 | 16:18
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е преименувана на „Градско и регионално развитие“
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
05 2016 | 17:41
Удължава се срокът за приемане на възражения по Kадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти за територията на район „Триадица“, Столична община
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
10 2015 | 10:56
България поема председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа
Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 346 Notice: Undefined index: en in /usr/local/www/sites/www.mrrb.government.bg/public_html/application/core/html.php on line 348
23 2015 | 19:47
Проверяваме къде гласуваме за местните избори и референдума, чрез три платформи, осигурени от МРРБ
виж още