Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (11)
    Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 2017-01-31 11:50:34
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:50:36
    Приложения 2017-01-31 11:50:41
    Първа покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. – удължен срок за кандидатстване 2017-01-31 11:50:43
    Обява за свободни експертни длъжности в Съвместния секретариат по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 2017-01-31 11:50:46
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:03:35
    Документи за Договор за национално съфинансиране по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 2017-10-25 14:48:33
    Приложение - документи за ПНК 2017-10-25 14:49:13
    Контролни листове IV.6.1-20 ( контрольори ПНК) 2017-10-25 14:50:24
    Информация (от октомври 2017 г.) за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество по многонационалните програми, в които България участва в периода 2014–2020 г. 2017-10-31 17:12:40
    Списък Контрольори 2018 2018-01-18 16:46:44
Прикачени файлове (11)