Eкспертни и консултативни съвети

Протокол №4 от заседание на Съвета по регионална политика, проведено на 1 септември 2016 г.
18 октомври 2016 | 12:37
Покана за провеждане на заседание на 28 септември 2016 г.
10 септември 2016 | 14:47
Трето заседание на Съвета по регионална политика - 08.12.2015 г.
18 февруари 2016 | 16:48
Покана за провеждане на заседание на 23 февруари 2016 г.
11 януари 2016 | 16:55
Второ заседание на Съвета по регионална политика - 24.06.2015 г.
08 юли 2015 | 11:21
Дневен ред за заседание на 17.06.2014г.
02 юни 2015 | 17:59
Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Експертния консултативен съвет по въпросите на геозащитната дейност в Република България към министъра на регионалното развитие и благоустройството
08 април 2015 | 20:06
Покана и Дневен ред за заседание на 04.03.2015г.
10 февруари 2015 | 18:07
Заповед и правила за създаване на Kонсултативен съвет в областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес към министъра на регионалното развитие и благоустройството
10 февруари 2015 | 12:12
Първо заседание на Съвета по регионална политика - 26.01.2015 г.
27 януари 2015 | 11:58
Заповед № РД 02-14-59 от 14.01.2015 г. за определяне поименния състав на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
27 януари 2015 | 11:55
Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
09 декември 2014 | 14:34

Страница 1 от 2